Znaleźć [synonimy]

  • Odnaleźć.
  • Wyszperać.
  • Domacać się.
  • Szukać
  • odszukać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]