Płochliwa trzęsidupa

Był odważny, chociaż chował się lesie.