Zniżka [synonumy]

  • Obniżka.
  • Rabat.
  • Upust.
  • Spadek.
  • Ulga.
  • Zmniejszenie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]