Zofia z Rzymu z trzema córkami [patronka chrześcijańska]

 • Urodziła się prawdopodobnie w Mediolanie w I wieku.
 • Po śmierci męża, zamożnego mediolańczyka, udała się z 3 córkami do Rzymu.
 • Jej córki nosiły imiona:
  • Pistis (Fides) – Wiara,
  • Elpis (Spes) – Nadzieja,
  • Agape (Caritas) – Miłość.
 • Zofia chciała zostać męczennicą za wiarę.
 • Szybko też stała się ich ofiarą.
 • Namiestnik Antioch kazał jej złożyć hołdy pogańskiej bogini Dianie.
 • Zofia odmówiła, dlatego poddano ją okrutnym torturom.
 • Męczono także jej 3 córki.
 • Matka widziała ich męczarnie i bardzo cierpiała z tego powodu.
 • Zachęcała je jednak do wytrwania w wierze.
 • Po śmierci córek Zofię także zabito.
 • Wg innej legendy namiestnik zdumiony męstwem Zofii darował jej życie, ale Zofia zmarła z bólu i rozpaczy po śmierci dzieci.

 • Imię Zofia pochodzi od greckiego słowa sophia = mądrość.
 • Św. Zofia jest patronką:
  • wdów,
  • Wzywana jest w potrzebie i niedoli.
 • Dzień św. Zofii (z trzema córkami) to 30 września.

[na podstawie Słownika patronów chrześcijańskich, Janiny Kryńskiej]