Zręcznie [synonimy]

  • Zgrabnie.
  • Sprytnie.
  • Bez przeszkód.
  • Sprawnie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]