Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny

Styl, zespół środków językowych użytych przez autora ze względu na ich przydatność w tworzeniu wypowiedzi.