„Zwierciadło doskonałości” Henryka Herpa

  • Henry Herp żył w latach  około 1410-1477.
  • Był mistykiem, franciszkaninem niderlandzkim.
  • Jego dzieło dotyczy mistyki franciszkańskiej.
  • Stanowi pierwszy przekład tego dzieła na język polski,