Zwierciadło

  • Gatunek literatury parenetycznej popularny w piśmiennictwie XVI wieku.
  • Utwór, który przedstawiał i polecał wzór życia do naśladowania.
  • Był stosowny dla poszczególnych stanów, grup społecznych, sprawowanych funkcji.
  • Swą formą przypomniał traktat filozoficzno-dydaktyczny.