Zwłoka

Na tapczanie leżała zwłoka Ebenezera Scrooga.