Życie

Eugeniusz Oniegin żył nad Newą, a jego ojciec żył w długach.