Żydowskie

Bez kobiety mężczyzna jest tylko półczłowiekiem.