Żydowskie

Inteligencja kobiety jest w jej urodzie; uroda mężczyzny jest w jego inteligencji.