Żywot wieczny

Car się zlitował i zamienił mu karę śmierci na żywot wieczny.