Żywotny [wyrazy przeciwstawne]

  • Żywotny, mający zasób sił biologicznych, pełen energii, energiczny, czynny, aktywny.
  • Przeciwstawne:
    • słabowity,
    • anemiczny,
    • apatyczny,
    • bierny.