Brak grafiki
Epoki

Nowy język poezji okresu międzywojennego

Czas międzywojenny to w poezji okres  ścierania się różnych poglądów ideowych i estetycznych. Obok skamandrytów, dla których ważne były tematy nowe, związane z codziennym życiem,  była także silna grupa poetów, którzy prezentowali pogląd, ze należy […]

Brak grafiki
Epoki

Czasopisma literackie początku XX wieku

„SKAMANDER” Czasopismo skamandrytów, wychodzące w Warszawie. Nazwa pochodzi od mitologicznej rzeki opływającej Troję, miesięcznik, chociaż nie ukazywał się zbyt regularnie, po raz pierwszy wydany w 1920 roku, zakończył swą działalność w 1939. Przerwa w wydawaniu dotyczy […]