Licz się ze słowami, czyli mów ładnie i poprawnie

Wesołe jest życie klienta

Radość można znaleźć wszędzie! Wielkie markety dbają o klienta w każdej dziedzinie, bowiem wystarczy krótki spacer wśród regałów z proponowanymi artykułami, by znaleźć takie „kwiatki”. Wybitny polonista pisał tę etykietę, kierownikowi hali też należą się […]

Bohaterowie literaccy

Zofia z Rzymu [patronka chrześcijańska]

Była młodą Rzymianką, która poniosła śmierć podczas prześladowań chrześcijan za czasów cesarza Dioklecjana. W ikonografii występuje z mieczem i kadzią, co sugeruje, że zanim został ścięta, musiała być torturowana w kadzi z wrzącym olejem lub […]

Brak grafiki
O języku na języku

Poznawalny [wyrazy przeciwstawne4]

Poznawalny, dający się poznać, możliwy do poznania. Przeciwstawne: niezbadany, niezgłębiony, nieprzenikniony, zagadkowy, enigmatyczny.

Ciekawostki i nie tylko

Bogaty

Bogatym staje się ten, kto okrada państwo szybciej niż ono jego.

Ciekawostki i nie tylko

Wrzaski niewieście

Elementy baśniowe ballad Mickiewicza to wrzaski niewieście w jeziorze.

Ciekawostki i nie tylko

Powiększenie

Rodzina Ślimaków powiększyła się o krowę.

Ciekawostki i nie tylko

Zimna ręka

Ręka tego człowieka była zimna jak ręka węża.

Ciekawostki i nie tylko

Na gazetce

Na gazetce wiszą: plan lekcji, dyżurni i gospodarz klasy.

Ciekawostki i nie tylko

Długie lata

Poeta przez długie lata gładził swój język.