Ciekawostki i nie tylko

Wakacje 2023

Nadszedł czas wakacji. To zasłużony odpoczynek dla uczniów i nauczycieli. Wszyscy wokół powtarzają, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego my także prosimy – dbajcie o siebie i innych! Najważniejsze zasady postępowania zawiera poniższa ulotka …

Ciekawostki i nie tylko

Kota ogonem

Nie odwracaj kota ogonem, bo cię podrapie

Bohaterowie literaccy

Hieronim [patron chrześcijański]

Urodził się w 347 roku na pograniczu Dalmacji i Panonii. W Rzymie studiował  łacinę, grekę, retorykę i prawo. Początkowo prowadził beztroskie życie, lecz w miarę upływu czasu stawał się człowiekiem pobożnym. Chrzest przyjął jako człowiek […]

Licz się ze słowami, czyli mów ładnie i poprawnie

Problemy z kąpielówkami

Pisać każdy może, najlepiej by było poprawnie. Na wystawie  sprzedawcy zaproponowali towar na czasie. Lato w pełni, więc kąpielówki są niezbędne, tylko dlaczego męskie napisane z rażącym błędem!  Zestaw dla pań nie sprawił problemu, oj, […]

Ciekawostki i nie tylko

Rozczulenie i zachwyt

Wieśniaczki czytają dziś księgi Mickiewicza ze łzą rozczulenia w jednym, a zachwytu w drugim oku.

O języku na języku

Mścić się [synonymy]

Pomścić. Odpłacać. Odbijać. Szukać zemsty. Wywierać. Wyładowywać. Zaspokoić. Odgrywać. Powetować. Odwdzięczyc się.

O języku na języku

Mówić [synonimy]

Gadać. Szczebiotać. Wypowiadać się. Recytować. Deklamować. Wymawiać. Przemawiać. Opowiadać. Bajać. Prawić. Rozprawiać. Gardłować. Wygłaszać. Trajlować. Ględzić. Bredzić. Wysławiać. Bełkotać. Gaworzyć. Rozmawiać. Wzywać. Seplenić. Prosić. Pytać. Pytlować. Gęgać. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

O języku na języku

Mówca [synonimy]

Orator. Prelegent. Kaznodzieja. Krasomówca. Recytator. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

O języku na języku

Móc [synonimy]

Być uprawnionym. Mieć prawo. Mieć możność. Umieć. Coś jest w czyjejś mocy. Uzyskac prawo. Otrzymać prawo. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

O języku na języku

Możnowładca [synonimy]

Możny. Pan. Książę. Kniaź. Basza. Chan. Graf. Szlachcic. Arystokrata. Mirza. Wezyr. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]