O języku na języku

Społeczny [synonimy]

Socjalny. Ludzki. Publiczny. Bezpłatny. Dobroczynny. Ogólny. Obywatelski. Środowiskowy. Współny. Zbiorowy. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]  

Brak grafiki
Każdy może wejść do krainy sztuki

Czytanie obrazu

Poznaje dzieła sztuki to właściwe jego odczytanie, które wymaga: poznanie jego tytułu, niekiedy sam tytuł  pozwala rozpoznać kompozycję, jego nastrój czy wymowę, rozpoznania kontekstu artystycznego i literackiego dzieła, trzeba jednak znać historię okresu, kiedy artysta […]

Brak grafiki
Epoki

Kultura Podhala [wpływ na artystów]

Muzyka góralska, wykorzystywana  przez wielu artystów , np. Mieczysława Karłowicza. Styl zakopiański, architektura do dziś charakterystyczna dla tego regionu, wiele wspaniałych budowli jest jego przykładem, jego twórcą był Witkiewicz. Gwara góralska, ciekawe pojęcia, trafiła do […]

Bez kategorii

Stefan Rowecki „Grot” [wystawa plenerowa – Kielce]

Kolejną wystawę plenerową można zobaczyć na Skwerze S. Żeromskiego. Prezentuje sylwetkę gen. dyw. Stefana Roweckiego od lat młodości poprzez walkę i dowództwo Armii Krajowej.  Postrzegany jest jako jako twórca jednej z największych armii podziemnych w okupowanej […]

Licz się ze słowami, czyli mów ładnie i poprawnie

Etiologia orientacji seksualnej

W medycynie etiologia to wskazanie przyczyn choroby, poniżej zaprezentowane wyjaśnienie  dotyczy zjawiska postrzeganego przez niektóre środowiska  jako choroba. Głupota tych objaśnień świadczy naprawdę o niedorozwoju i niezrozumieniu spraw. Nauka w pewnych dziedzinach bywa niestety bezsilna. […]

O języku na języku

Sposób [synonimy]

Metoda. System. Reżim. Styl. Tryb. Procedura. Taktyka. Strategia. Polityka. Ordynacja. [wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

Każdy może wejść do krainy sztuki

Secesja [cechy charakterystyczne]

Rozwijała się w okresie 1895-1905 i wywarła ogromny wpływ na architekturę i sztuki plastyczne. Najważniejsza były: ornamenty, falistość, nieregularność, asymetria, łączenie różnych materiałów. W architekturze wyróżniały się: asymetria, naśladownictwo naturalnych form, falistość, dynamika linii,  łączenie […]

Film

Fotografia i film w okresie Młodej Polski

Fotografia była stosunkowo często wykorzystywana. Artyści zdjęciami zastępowali szkicowane w formie notatek rzeźby czy inne obiekty. Fotografie były często przedmiotem analiz utrwalonego ruchu. Zdjęcia stały się przedmiotem nietypowych ujęć rzeczywistości. Ani fotografia, ani film nie […]

Ciekawostki i nie tylko

Trójkącik

Wątkiem miłosnym w „Krzyżakach” była miłość Danusi, Jagienki i Zbyszka.

Brak grafiki
Cytaty

Carter Harding

Są tylko dwa niewyczerpane dziedzictwa, które musimy mieć nadzieję przekazać naszym dzieciom: korzenie i skrzydła (Harding Carter).