Deformacja

Zaczął padać deszcz, bo doszło do ściśnięcia chmury.