„Szare Szeregi”

Piękna pieśń ze śpiewnika harcerskiego. Warto pamiętać, że Szare Szeregi to kryptonim konspiracyjny harcerzy ZHP,  którzy podjęli walkę z okupantem w okresie  II wojny światowej 1939-1945. Szare Szeregi powołano 27 września 1939 roku w Warszawie, oddziały współpracowały z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną Armii Krajowej.

Gdzie losów wojny niesie wiatr
Tam zza rogów stu
Stoi na straży szara brać
I flaga biało-czerwona

Ref.
Szare, Szare Szeregi, Szeregi
Szare Szeregi
W szarych mundurach
Harcerska brać

Nie straszny nam wojen cios
I strzały za rogów stu
Choć krzyżem słany czarny las
Opaska biało-czerwona

Ref.
Szare, Szare Szeregi, Szeregi
Szare Szeregi
W szarych mundurach
Harcerska brać

Choć miał zaledwie 10 lat
Nie straszna mu jest śmierć
Na barykadzie stoi chwat
Z opaską biało-czerwoną

Ref.
Szare, Szare Szeregi, Szeregi
Szare Szeregi
W szarych mundurach
Harcerska brać

Chwycił butelkę pełną benzyny
I wybiegł na drogę z nią
Krzyknął do swoich: Czuwaj chłopaki!
I zginął za biało-czerwoną

Ref.
Szare, Szare Szeregi, Szeregi
Szare Szeregi
W szarych mundurach
Harcerska brać

Złożyli go do ziemi tej
Za którą swe życie dał
Grób porosły kępy mchu
A flaga biało-czerwona

Ref.
Szare, Szare Szeregi, Szeregi
Szare Szeregi
W szarych mundurach
Harcerska brać

Harcerzu wspomnij wojny czas
I przyjdź na groby ich
Choć wojny dawno minął czas
Ty wspomnij Szare Szeregi