Czy człowiek zawsze pozostaje człowiekiem?

Czy człowiek zawsze pozostaje człowiekiem? Odpowiedz na pytanie uwzględniając „Jądro ciemności” Josepha Conrada i inne utwory literackie.

Teza: „Człowiek (…) bywa zagubiony w moralnym labiryncie świata…”

(Wiesław Myśliwski”

lub

„Ważniejsze od przetrwania jest zachowanie swojego człowieczeństwa”

(George Orwell)

lub

„Błądzić jest rzeczą ludzką”

Seneka

Utwory:

 1. Conrad J., „Jądro ciemności”

Inne:

 1. Borowski T. „Opowiadania”
 2. Camus A., „Dżuma”
 3. Dostojewski F., „Zbrodnia i kara”
 4. Mickiewicz A., „Dziady” cz. II
 5. Szekspir W., „Makbet”

 Wstęp

Zastanawiam się czy stawianie pytania „co to znaczy być człowiekiem” jest naprawdę zasadne?  Przecież jesteśmy ludźmi. Najłatwiej ustalić to z punktu widzenia biologii, a jednak – bycie człowiekiem to problem, nad którym powinien się zastanowić każdy z nas. By zasłużyć na miano „człowiek”, trzeba czegoś więcej niż tylko cech biologicznych.

Swoje rozważania na ten temat chciałabym rozpocząć od…

Zagadnienia w „Jądrze ciemności”:

 • Zło, cierpienie, żądza pieniędzy i władzy jako stali towarzysze człowieka, przemyślenia Conrada zawarte w „Jądrze ciemności” jako ciągle aktualne,
 • Zysk, pieniądze to jedyna ważna rzecz dla bohaterów (księgowy, któremu przeszkadza w skupieniu liczenia dochodów odgłosy wydawane przez umierających)e z siebie umierający agent nie pozwalają mu się skupić na liczeniu dochodów,
 • „Ciemność”, która pojawia się w tytule powieści jest często w niej wspominana, ale pozostaje do końca niewyjaśniona. Nawiązuje do nieznanego i niemożliwego do poznania, reprezentuje przeciwieństwo postępu i oświecenia, które zdominowały XIX-wieczny świat.

Zagadnienia w „Opowiadaniach” Borowskiego:

 • degradujący wpływ wojny i obozów, pojęcie „człowieka zlagrowanego”
 • vorarbeiter Tadek to człowiek zlagrowany, czyli wedle słów samego autora – człowiek postępujący według moralności obozowej. Tym samym staje się oczywiste, że nie ma jednej, ogólnoludzkiej moralności. Ta moralność obozowa wyznaczana jest przede wszystkim przez jedno prawo: życie ludzkie ma najwyższą wartość (należy je zachować za wszelką cenę – za cenę cudzego życia, upokorzeń, robienia złych rzeczy, bo „…żywi zawsze mają rację przeciw umarłym”.
 • Tak właśnie postępuje Tadek – choć z opowiadań, których jest bohaterem. trudno wyczytać jednoznaczną ocenę dokonaną przez autora – czytelnik często dostrzega w jego zachowaniu cynizm, nieuczciwość, podporządkowanie wszelkiego działania instynktowi samozachowawczemu.
 • Tadek, podobnie jak prawie wszyscy pozostali bohaterowie opowiadań, akceptuje prawa rządzące obozowym światem. Można powiedzieć, że obóz uznaje za coś normalnego, co – tak jak wszystko w życiu – ma swoje prawidła, może dziwne, ale… jasne i zrozumiale. Zatem można stwierdzić, że Tadek ze złem nie walczy, bo… rzeczywistość obozowa złem nie jest. Jest po prostu taka, jaka jest – to znaczy jedyna znana bohaterowi

Zagadnienia w „Dziadach”:

 • Adam Mickiewicz stwierdził, że „kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże”.
 • Przestroga wypowiedziana w „Dziadach” jest i dziś aktualna, bowiem brak wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka prowadzi do znieczulicy, która jest świadectwem braku człowieczeństwa.

Zagadnienia w „Dżumie”:

 • Człowiek heroicznie ratuje drugiego człowieka, staje się rzecznikiem humanizmu i idei miłości bliźniego
 • Człowiek jest wspaniały potęgą swoich wartości, walczy z przeciwnościami, potrafi zachować wierność wzniosłym zasadom: przyjaźni, miłości, danemu słowu, obowiązkowi. Jest odważny do granic możliwości. Tak jak bohaterowie Dżumy Alberta Camusa.
 • Człowiek nie zna siebie – nie przewidzi swoich reakcji.

Zagadnienia w „Makbecie”:

 • Makbet prezentuje złożoność ludzkiej natury, gdzie na człowieka wpływ mają żądze i namiętności
 • Człowiek zabija drugiego człowieka, czyli jest zbrodniarzem
 • Makbet – człowiek czynu -zabija dla władzy i ukrycia swoich zbrodni

Zagadnienia w „Zbrodni karze”:

 • Raskolnikow zabija z racji poczucia własnej wyższości, ulegając instynktowi zbrodni

Podsumowanie:

 • Człowiek bywa bardzo często słabą istotą, skazaną na niepowodzenie.
 • Obecnie powinniśmy walczyć o świat bez nienawiści i pogardy, o świat bez rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, o świat, w którym słowo człowiek zawsze będzie brzmiało dumnie… a