Zagwozdka

Jasio przygotował zagadkę na lekcję  i pyta:

Co to jest – długie, śpiewa i załatwia się po rowach?

Kiedy nikt nie udziela mu odpowiedzi, skonfundowany stwierdza: „to przecież pielgrzymka”.