„Ballada o Janku Wiśniewskim”

Piękna, wzruszająca historia/piosenka powstała pod wpływem wydarzeń autora w grudniu 1970 roku. Autorem słów jest Krzysztof Dowgiałło poseł na sejm, architekt, represjonowany członek „Solidarności”, który stworzył ją w roku 1980.  Melodię do tekstu skomponował Mieczysław Cholewa. Piosenka stanowi motyw przewodni filmu „Czarny Czwartek” (nieprzedstawiającego historia mieszkańców Gdyni,  w „czarny czwartek”17 grudnia 1970 roku, kiedy luzie ginęli z rąk wojska i milicji).

Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni,
Dzisiaj milicja użyła broni.
Dzielnieśmy stali, celnie rzucali.
Janek Wiśniewski padł!

Na drzwiach ponieśli go Świętojańską,
Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom.
Chłopcy stoczniowcy – pomścijcie druha!
Janek Wiśniewski padł!

Jeden zraniony, drugi zabity,
Krwi się zachciało słupskim bandytom.
To partia strzela do robotników,
Janek Wiśniewski padł!

Krwawy Kociołek, to kat Trójmiasta,
Przez niego giną dzieci, niewiasty.
Poczekaj draniu – my cię dostaniem,
Janek Wiśniewski padł!

Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska,
Idźcie do domu, skończona walka.
Świat się dowiedział, nic nie powiedział,
Janek Wiśniewski padł!

Nie płaczcie matki – to nie na darmo!
Nad stocznią sztandar z czarną kokardą!
Za chleb i wolność, i nową Polskę,
Janek Wiśniewski padł!…