„Rozmowa z ojcem” Elżbiety Nowosielskiej

  • Wiersz zaliczany jest do liryki refleksyjnej.
  • Składa się z dwóch zwrotek po 7 wersów każda.
  • Obie posiadają początkową apostrofę „Ojcze”.
  • Jak wiek wyraźnie widać, adresatem jest ojciec.
  • Tematem wiersza zaś jest miłość córki (dzieci) do ojca (ogólnie rodziców).
  • Mowa jest również o wdzięczności za życie, opiekę , bezpieczeństwo i duchowość.
  • W utworze pojawia się słowo rozmowa, ale jest to monolog podmiotu lirycznego  skierowany do ojca, ktory jest dla mówiącej (podmiotu mówiącego) najważniejszą osobą w życiu.
  • To on jest dla niej wzorem, nauczycielem, przewodnikiem i inspiracją do działania.
  • Wiersz nie posiada rymów.
  • Autorka wprowadziła środki artystyczne, np. przenośnię „ojcze – bądź nadal czujnym ziarenkiem piasku ukrytym w korzeniach naszego drzewa”, która wyraża szacunek do ojca i podkreśla jego autorytet.