Przeciwnik uczniowski

Gramatyka to wyjątkowo złośliwy dział języka polskiego.