Pamięci obrońców Kielc

W pobliżu rezerwatu Kadzielnia, na skwerze Edmunda Niziurskiego, można obejrzeć  tablicę upamiętniającą  żołnierzy i ludność cywilną, którzy stawili opór wrogowi  5 września 1939 roku. Tablica to także rodzaj hołdu dla  płk. Wacława Wilniewczyca,  dowódcy 74. Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca oraz podległych mu żołnierzom i funkcjonariuszom różnych formacji. Bój o Kielce trwał cały dzień, właśnie w jego miejscu postawiono obelisk z tablicą. Na kamiennej bryle znalazł się orzeł wojskowy oraz Krzyż Walecznych, ufundowane przez IPN. Odsłonięcie miało miejsce 4 września 2021 i połączone było z piknikiem historycznym, podczas którego prezentowano repliki i oryginały sprzętu Wojska Polskiego z 1939 roku.