Echo

  • Zjawisko poetycki nazywane również wierszem echowym.
  • Polega na usytuowaniu w tekście, w najbliższym sąsiedztwie, zbitek rymowych naśladujących zjawisko echa.
  • Rymy dotyczą  większych całości wyrazowych niż sylaby.
  • Bardzo często rymują się całe wyrazy lub ich znaczniejsze fragmenty brzmieniowe.
  • Wiersz echowy przybiera często charakter utworu dialogowego.

Z. Morsztyn, „Echo szwedzkie podczas wzięcia Sztetina”

 

Otwórzcie, Szwedzi, panu do Sztetina bramy!

A my?

Was po kolędzie aż do Inflant wyprawiemy.

Wiemy.

Cóż będziemy w tej drodze jedli w takie głody?

Lody.