Język nasz ojczysty…

Nauka języka ojczystego to po prostu obowiązek i dyskusji nie ma w tym względzie! Jeśli częściej wybieramy inne przedmioty niż lekcje polskiego skutki bywają opłakane, słyszymy np. o „krużgankach oświaty”,  niemieckiej „hatakumbie”, czytamy o”chańbie”. Te przykłady to wypowiedzi wybrańców narodu, ale błędy tego typu znaleźć można też na pomnikach. Ten artysta prawdopodobnie częściej uczęszczał na lekcje religii niż polskiego. Równoważmy siły, by zdobywać wiedzę  z różnych dziedzin. Zapamiętajmy słowa Piotra Bąka: „Język jest nie tylko składnikiem kultury narodu, ale zarazem najlepszym odbiciem tej kultury. W języku jak w zwierciadle odbijają się doświadczenia społeczne jednostki i narodu”.