A powinno!

Znaleźliśmy w sieci „dokument szkolny”., fragment pracy uczniowskiej, gdzie delikwent wyraził jasno swą opinię, że trudno mu napisać charakterystykę bohaterki, bo lektura  „Ania z Zielonego Wzgórza” nie jest  jego ulubioną książką.  Nauczycielka  opatrzyła wyznanie ucznia  stwierdzeniem, że nie interesuje jej ten fakt. A powinien! – to przecież nauczyciel ma  rozwijać zainteresowania czytelnicze, być przewodnikiem  młodych , bo jak mówiła W. Szymborska „czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką wymyśliła ludzkość”.  Pani to chyba z tych ’ co to  wymagają odpowiedzi „co autor miał na myśli”.  Tak uważam z perspektywy polonistki uczącej 43 lat… Daj Boże dobrych nauczycieli polskim szkołom!