ABC polskich podatków

Pewne na tym świecie według Benjamina Franklina (1706–1790),  uczonego i polityka amerykańskiego są jedynie podatki i śmierć. W Polsce system podatkowy składa się z przepisów prawnych, a podstawowym mechanizmem funkcjonowania gospodarki i rozwoju gospodarczego jest gospodarka rynkowa, pomnażająca kapitał i zasilająca finansowo wszelką działalność gospodarczą.

W systemie dochodów państwa czy jednostek samorządu terytorialnego istotne są podatki i opłaty. Dochodem podatkowym należy określić przymusowe świadczenie pieniężne o charakterze ogólnym, bezzwrotnym, nieodpłatnym, pobierane przez państwo (j.s.t.) w całości lub w części. Świadczenia takie nakładane są na podstawie aktów normatywnych o charakterze ustawowym oraz w trybie samoopodatkowania się mieszkańców.

Materiały edukacyjne Operonu