Prawa człowieka [generacje]

Powszechną Deklarację Praw Człowieka ogłoszono w 1948 roku, w 1966 ONZ wydała następujące dokumenty, w których wyodrębniono prawa człowieka :

  • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych,
  • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych.

Podział praw człowieka na generacje, czyli kategorie  zaproponował Francuz, prawnik Karel Vasak, pod koniec lat siedemdziesiątych. Jako fundamentalne uznaje się prawa I generacji, które wynikają z natury ludzkiej i zapisywane są w każdej konstytucji państwa demokratycznego. Prawa II generacji to kategoria ekonomiczna, socjalna i kulturalna (jej źródłem jest wymieniony wyżej Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych). Kategoria III to prawa solidarnościowe, przysługujące grupom, zbiorowością, narodom, powiązane z jakością życia.

Materiały edukacyjne Operonu