Prawdziwy polonista

Polonista to propagator języka polskiego, dbający o jego poprawność i „czystość”. Na Fb znalazłam „ciekawe spojrzenie” właśnie na nauczyciela naszego języka ojczystego, wywołuje uśmiech (i być może?) jest prawdziwe…