Ze wspomaganiem

Poseł mówi chętnie, pomagając sobie rękami.