Abel [mitologia]

  • Postać biblijna.
  • Młodszy syn Adama i  Ewy.
  • Pasterz.
  • Złożył Bogu ofiarę ze swych zwierząt.
  • Była to ofiara płynąca i serca i dlatego miła Bogu.
  • Zamordowany przez starszego brata, Kaina.