Jaga

  • Postać ze „Starej baśni” J. Kraszewskiego.
  • Bohaterka epizodyczna.
  • Wspaniała, pełna majestatu i godności żona Wisza, przywódcy kmieciów.
  • Dobrowolnie wchodzi na stos, by zginąć razem z mężem.
  • Jest to dowód głębokiej miłości łączącej tę parę.