Abraham [postać historyczna, biblijna]

 • Początkowo nazywany Abramem.
 • Uznawany za pierwszego z hebrajskich patriarchów.
 • Żył w XVIII wieku p.n.e.
 • Potomek Noego.
 • Zgodnie z przekazami biblijnymi Abraham był praojcem narodu żydowskiego, arabskiego, edomickiego i także innych.
 • Z woli Boga Jahwe wyruszył z Mezopotamii do Palestyny.
 • Przywódca rodu Hebrajczyków z Półwyspu Arabskiego.
 • Bóg obiecał mu błogosławieństwo i niezliczone potomstwo.
 • Jego żona Sara, mając 90 lat urodziła syna, Izaaka.
 • Miał też syna Izmaela urodzonego przez niewolnicę Hagar.
 • Zmarł w wieku 175 lat.
 • Pochowany przez synów obok żony Sary w Hebronie.