Mojżesz [postać historyczna, biblijna]

 • Żył w XIII wieku p.n.e.
 • Urodził się w Egipcie, gdzie Izraelici mieszkali przez 400 lat w rejonie Kanaan.
 • Syn Amrama i Jokebed, brat Aarona i Miriam.
 • Opuścili te tereny z powodu głodu.
 • Ponadto egipski władca (faraon) w obawie przed rosnącym znaczeniem Izraelitów i stale zwiększającej się ich ludności, nałożył na nich obowiązek najcięższych prac.
 • Kolejnym zarządzeniem nakazał narodzone dzieci płci męskiej wrzucać do rzeki.
 • Matka Mojżesza w obawie o życie synka ukryła go w głębokim sitowiu rzeki.
 • Chłopca znalazła córka faraona i wychowała go w królewskim pałacu.
 • Gdy dorósł zabił okrutnego Egipcjanina i zmuszony został do ucieczki.
 • Schronienie znalazł wśród pasterzy, gdzie spędził 40 lat życia.
 • Założył tam rodzinę i miał dzieci.
 • W pobliżu Góry Bożej Horeb objawił mu się Bóg.
 • Uczynił go przywódcą ludu wybranego.
 • Powierzył mu misję wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu.
 • Mojżesz otrzymał od Boga dar czynienia cudów, np. gdy wyciągnął swą laskę nad wody Morza Czerwonego – te rozstąpiły się szeroko.
 • Otrzymał też kamienne tablice z 10 Przykazaniami.
 • Mojżesz wywiązał się z zadania, doprowadził Izraelitów do Ziemi Obiecanej.
 • Przed śmiercią Mojżesz wyznaczył swojego następcę. Został nim Jozue. Razem z nim oraz synem Nuna i arcykapłanem Eleazarem weszli na górę Abarim.
 • Zmarł ujrzawszy tę ziemię ze szczytu góry Nebo.
 • Tam też na Mojżesza zstąpiła chmura i zniknął.
 • Nigdy nie wszedł do Ziemi Obiecanej.