Abramowska Janina

Janina Abramowska 

(29 sierpnia 1933, Ostrów Mazowiecka)

(w latach 1952-1968 używała nazwiska: Kułtuniakowa).
Pseud.: Anna Dąbrowska; J.K.

Historyk literatury polskiej, literaturoznawca polski, teoretyk literatury, profesor doktor habilitowany.

Dzieciństwo spędziła w Warszawie, podczas okupacji była uczennicą tajnych kompletów w klasztorze sióstr Rodziny Marii w Warszawie. Później  uczęszczała do  Gimnazjum Ogólnokształcącym w Dębnie Lubuskim (1945-48) i Liceum Ogólnokształcącym w Drawsku Pomorskim

Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Poznańskiego.

Pracownik naukowy PAN (Instytutu Badań Literackich, IBL), później UAM.

Debiut w 1956 roku, artykuł „Pojedynek dwóch epok. (Z dziejów kulturalnych Poznania)” w  „Gazecie Poznańskiej, Widnokrąg” (nr 24).

Twórczość (wybrana, samodzielna i w opracowaniach zbiorowych):

  • „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego wobec tragedii renesansowej”, 1963.
  • „Ład i fortuna. O tragedii renesansowej w Polsce”, 1974.
  • „Polska bajka ezopowa”  1991.
  • „Powtórzenia i wybory: studia z tematologii i poetyki historycznej” 1995.
  • „Z perspektywy końca wieku. Studia o literaturze i jej kontekstach”, 1997.
  • „Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze” 2002.
  • „Alegoria”, 2003.
  • „Poetyka, polityka, retoryka”, 2006.
  • „Teoria, historia, powinowactwa literatury”, 2008.
  • „Pisarze w zwierzyńcu”, 2010.