„Pedagogika muzyki” Wiesława Sacher

Proponujemy Wam  (szczególnie nauczycielom) książkę „Pedagogika muzyki” z podtytułem Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia
muzycznego. Jak wspomnieliśmy mogą ją przeczytać wszyscy, którzy chcą uporządkować swą swoją wiedzę o kształceniu muzycznym. Pozycja ciekawie skomponowana, z interesującym materiałem źródłowym, doniesieniami krajowymi i zagranicznymi. Warto wiedzieć o pedagogice muzyki.

Książka podzielona jest na pięć rozdziałów:

  • Źródła pedagogiki muzyki i jej miejsce wśród nauk o wychowaniu.
  • Badania nad powszechnym kształceniem muzycznym.
  • Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego.
  • Pozaszkolne kształcenie muzyczne.
  • Systemy powszechnej edukacji muzycznej w niektórych krajach Europy i świata.

Naprawdę interesująca pozycja, którą serdecznie polecamy!