Abstrakcjonizm

Obejmuje wiele różnych nurtów i tendencji w sztuce XX wieku.  Wyrósł z kierunków do siebie podobnych, takich jak: kubizm, futuryzm, impresjonizm.  Za prekursora uznawany jest Wassily Kandinsky.

Ogólnie abstrakcjonizm to odrzucenie wszelkiego naśladownictwa natury i negacja obowiązujących kształtów czy perspektywy, a wprowadzenie zamiast nich plamy, pionu-poziomu.  Znawcy przedmiotu w ramach abstrakcjonizmu wyróżniają różne nurty, które pojawiły się w różnych krajach europejskich i miały swoich przedstawicieli:

 • abstrakcjonizm niegeometryczny, w ramach którego wskazuje się kinetyzm, malarstwo barwnych płaszczyzn,
 • abstrakcjonizm geometryczny i zaliczany do niego suprematyzm,
 • minimal art,
 • optical art,
 • konstruktywizm,
 • neoplastycyzm,
 • szkołę Bauhaus.

Poszczególne te nurty związane są z różnego rodzaju narodowościami i ugrupowaniami malarzy, jakie zawiązywały się w poszczególnych krajach europejskich. Neoplastycyzm popularny był w Holandii, a w Rosji konstruktywizm.

Znani abstrakcjoniści:

 • Wassily Kandinsky,
 • Jackson Pollock,
 • Edvard Munch
 • Sam Francis,
 • Kazimierz Malewicz,
 • Piet Mondrian,
 • Władysław Strzemiński,
 • Henryk Stażewski,
 • Janusz Stern,
 • Maria Jarema.