Adamkiewicz Jan Krzysztof

Jan Krzysztof Adamkiewicz

Pseudonimy: jka; (jka)

(5 kwietnia 1952, Poznań – 12.02. 1986, Poznań)

Polski poeta i krytyk.

Absolwent UAM we Poznaniu (filologia polska).

Debiut w 1971 utworami lirycznymi „Modlitwa” i „Wietnam”, opublikowanymi w „Życiu Literackim” (nr 6).

Wykonywał wiele zawodów (m.in. listonosza, pracownika gospodarczego w szpitalu, archiwisty, dokumentalisty).

Swoje utwory publikował w wydawnictwach:

 • „Nurt” (od 1972),
 • „Prometej” (1972-1974),
 • „Nadodrze” (1974- 1978),
 • „Poezja” (od 1974),
 • „Nowy Wyraz” (1977-79),
 • „Integracje” (1978-81),
 • „Głos Wielkopolski” (1980- 1984),
 • „Pobrzeże” (1986).

Laureat wielu konkursów.

Członek grupy poetyckiej „Akumulatory”, „Od Nowa”.

Redaktor  miesięcznika „Solidarność Wielkopolski”.

Twórczość (wybrana):

 • „O ocalenie”,
 • „Dwa oblicza”,
 • „Zaledwie pozory sytuacji”,
 • „Sytuacja zastana”,
 • „Polecenie przed podróżą”,
 • „Fotografie”,
 • „Szkło”.