Rzecznik praw obywatelskich

Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), funkcjonuje od 1.01. 1988 roku. Jest to  jednoosobowy organ państwowy. Rzecznik posiada swoje biuro (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich), którego pracownicy tworzą jednostkę pomocniczą, wspomagającą pracę RPO.

Imię i nazwisko

Czas sprawowania urzędu

Ewa Łętowska

1987-1992

Tadeusz Zieliński

1992-1996

Adam Zieliński

1996-2000

Andrzej Zoll

2000-2006

Janusz Kochanowski

2006-2010

Irena Lipowicz

2010-2015

Adam Bodnar

2015-