Pojedynek

Pojedynek, sposób rozstrzygania konfliktów, broniono w nich honoru, dobrego imienia, stosując bardzo zróżnicowaną broń, np. miecze, rapiery, szpady, szable, a od XVIII wieku pistolety. Każdy z uczestników pojedynku miał swojego sekundanta, oni upoważnieni byli do ustalania reguł.

 1. Biblia (walka Dawida z Goliatem, I Księga Samuela, Stary Testament).
 2. „Pieśń o Rolandzie”.
 3. J. Ch. Pasek, „Pamiętniki”.
 4. Homer, „Iliada”.
 5. W. Szekspir, „Hamlet”.
 6. A. Mickiewicz, „Rękawiczka”.
 7. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 8. A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III.
 9.  H. Sienkiewicz, „Potop”.
 10. E. Hemingway, „Stary człowiek i morze” .
 11. W. Gombrowicz, „Ferdydurke”.
 12. J. Dukaj, „Inne pieśni”.