„Modlitwa AK”

AK była konspiracyjną siłą zbrojną polskiego państwa podziemnego, działała w okresie okupacji niemieckiej i sowieckiej. Najsłynniejsze akcje to „Burza”, akcja pod Arsenałem i Postanie Warszawskie. Utwór „Modlitwa Armii Krajowej” to prośba do Boga o opiekę i powrót wolnego kraju. Zarówno słowa, jak i muzykę stworzył Adam Kowalski (1896-1947, kapitan oświatowy Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i Polskich Sił Zbrojnych,  poeta, dziennikarz). Utwór funkcjonuje również pod innymi tytułami, np „Modlitwa Cichociemnych” , „Modlitwa żołnierza tułacza”, „Modlitwa partyzancka”. Chłopcy z oddziałów partyzanckich Jana Piwnika „Ponurego”, walczący Górach Świętokrzyskich uznali tę pieśń za własny hymn.

„Wojenne i powojenne losy żołnierzy Armii Krajowej”

O, Panie, któryś jest na niebie,
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń!
Wołamy z wszystkich stron do Ciebie,
O polski dach i polską broń.

O Boże, skrusz ten miecz, co siecze kraj,
Do wolnej Polski nam powrócić daj!
By stał się twierdzą nowej siły,
Nasz dom, nasz kraj.

O usłysz, Panie, skargi nasze,
O usłysz nasz tułaczy śpiew!
Znad Warty, Wisły, Sanu Bugu,
Męczeńska do Cię woła krew!

O Boże, skrusz ten miecz, co siecze kraj,
Do wolnej Polski nam powrócić daj!
By stał się twierdzą nowej siły,
Nasz dom, nasz kraj.