Adaś Cisowski

 • Bohater powieści „Szatan z siódmej klasy”,
 • Ma 17 lat, jest uczniem gimnazjum,
 • Nosi przydomek szatan, co podkreśla jego spryt i przedsiębiorczość,
 • Szlachetny i dobry,
 • Skromny i koleżeński wobec rówieśników,
 • Świetnie radzi sobie z zagadkami,
 • Żądny przygód, konsekwentnie zmierza do celu,
 • Odważny, opanowany, przezorny,
 • Posiada przenikliwy umysł oraz zdolność logicznego kojarzenia i wyciągania wniosków,
 • Kocha ludzi i jest do nich przyjaźnie nastawiony,
 • Pełen humoru i radości.