„Przedśpiew” Leopolda Staffa

  • „Przedśpiew” to wypowiedź dojrzałego człowieka, mędrca,
  • Uczy odbiorcę radosnego miłowania,
  • Rozważa sens ludzkiego życia,
  • Powtarza za Terencjuszem, że nic nie jest mu obce,
  • Prezentuje postawę stoicką, pełną akceptacji życia,
  • Akceptuje życie i złożoności jego krańcowych doznań,
  • Tytuł z przedrostkiem „przed” sugeruje, że to początek, wstęp do wokalu, śpiewu,
  • Cały „koncert” nastąpi później.

PRZEDŚPIEW
Czciciel gwiazd i mądrości, miłośnik ogrodów,
Wyznawca snów i piękna i uczestnik godów,
Na które swych wybrańców sprasza sztuka boska:
Znam gorycz i zawody, wiem, co ból i troska,
Złuda miłości, zwątpień mrok, tęsknot rozbicia,
A jednak śpiewać będę wam pochwałę życia –
Bo żyłem długo w górach i mieszkałem w lasach.
Pamięcią swe dni chmurne i dni w słońca krasach
Przechodzę, jakby jakieś wielkie, dziwne miasta,
Z myślą ciężką, jak z dzbanem na głowie niewiasta,
A dzban wino ukrywa i łzy w swojej cieśni.
Kochałem i wiem teraz, skąd się rodzą pieśni;
Widziałem konających w nadziejnej otusze
I kobiety przy studniach brzemienne, jak grusze;
Szedłem przez pola żniwne i mogilne kopce,
Żyłem i z rzeczy ludzkich nic nie jest mi obce.
Przeto myśli me, które stoją przy mnie w radzie,
Choć smutne, są pogodne jako starcy w sadzie.
I uczę miłowania, radości w uśmiechu,
W łzach widzieć słodycz smutną, dobroć chorą w grzechu,
I pochwalam tajń życia w pieśni i w milczeniu,
Pogodny mądrym smutkiem i wprawny w cierpieniu.