„Zemsta” Aleksandra Fredry [konflikt i intryga]

Konflikt – eden z wyznaczników akcji w dramacie, zderzenie przeciwstawnych dążeń osób dramatu.

Intryga – działania jednej postaci skierowane przeciw drugiej, ich wynikiem jest zmiana sytuacji bohatera, czyli tzw. perypetia, powodująca nagły zwrot akcji.

Podstawowy konflikt dramatyczny w „Zemście” polega na ścieraniu się poglądów Cześnika i Rejenta dotyczących kwestii muru granicznego. Rejent naprawia mur, Cześnik nie godzi się na naprawę.

Konflikt ujawnia się podczas zawiązania akcji, gdy Cześnik wyprawia zbrojnych pachołków, którym przewodzi Papkin, by zburzyli mur naprawiany przez Rejenta.

Przyczyną tego konfliktu jest różnicą charakterów i interesów głównych bohaterów komedii.

Akcję „Zemsty” dwa razy kształtuje intryga||:

  • intryga Rejenta, który chce ożenić Wacława z Podstoliną na złość Cześnikowi, który jest z nią zaręczony, z czego wynika perypetia – Cześnik nie żeni się z Podstoliną, która zrywa zaręczyny,
  • intryga Cześnika, na złość Rejentowi wydaje Klarę za Wacława, co powoduje kolejną perypetię – nie dochodzi do pojedynku Cześnika z Rejentem, który mógłby się źle skończyć, skłóceni szlachcice godzą się.