Admet [mitologia]

  • Król Feraj w Tesalii.
  • Syn Feresa i Periklymene.
  • Uczestnik polowania na kalidońskiego dzika i wyprawy Argonautów po złote runo.
  • Apollo był u niego przez pewien czas pasterzem, pomógł mu także w zdobyciu ręki Alkestis.
  • Jej ojciec Pelias żądał, by przyszły zięć przybył do pałacu na rydwanie zaprzężonym w lwa i dzika.
  • W czasie ceremonii Admet zapomniał o złożeniu ofiary Artemidzie, dlatego bogini napełniła komnatę nowożeńców wężami, by zginęli.
  • Apollo poprosił siostrę i mojry, by  nie zginął, jeśli ktoś mu bliski umrze za niego.
  • Nikt nie chciał tego zrobić, dlatego Alkestis ofiarowała za męża swoje życie.
  • Według najbardziej znanej wersji mitu – Herakles, przechodząc przez Feraj, usłyszał o poświęceniu Alkestis i natychmiast udał się do Podziemia.
  • Sprowadził też Alkestis na ziemię.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.