Autentyzm

  • Nurt poezji międzywojennej.
  • Skupiał poetów opozycyjnie nastawionych do Awangardy i Skamandra.
  • Swoje poglądy autentyści prezentowali w „Okolicy Poetów”.
  • Wydawnictwo redagował S. Czernik, a ukazywało się w okresie 1935-1939.
  • Główni  przedstawiciele to: S. Czernik, J.B. Ożóg, J.A. Frasik, J. Pietrkiewicz.
  • Autentyści stawiali na wiarygodność doświadczenia poetyckiego, postulowali silny związek z życiem
  • W praktyce nie udało im się stworzyć oryginalnego stylu poetyckiego.
  • Krytycy literaccy uznają autentyzm za jedną z odmian realizmu.