Dzieło ariostyczne

  • Utwór odwołujący się swą budową do poematu włoskiego poety L. Ariosto „Orland szalony”.
  • Ariostyczny utwór charakteryzuje się lekkością tonu, skłonnością do dygresji, humorem, wielością scen fantastyczno-groteskowych, skonnością do polemik.
  • Typowym przykładem jest „Beniowski” J. Słowackiego.